Generalforsamling d. 30. april

Dato: Tirsdag den 30. april 2019 kl. 19.55.

Sted: Bygningen, Ved Anlæget 14.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning om Vejle Salsaforening.
 3. Godkendelse af revideret regnskab.
 4. Fastsættelse af årligt kontingent.
 5. Indkomne punkter/forslag (skal være modtaget skriftligt senest 14 dage før generalforsamling).
 6. Valg af bestyrelse:
  1. Valg af kasserer (Heidi).
  2. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (Thure).
  3. Valg af revisor og suppleant (1 år af gangen).
 7. Eventuelt.

NB. Alle er velkomne til såvel at overvære som at deltage i generalforsamlingen, men kun medlemmer med betalt kontingent kan stille forslag og stemme.